Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւնս կը յայտ­նէ, թէ ե­րեք (3) յա­տուկ ան­կո­ղին­ներ կը նո­ւի­րէ Ե­րե­ւա­նի թիւ 1 ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ­Հաշ­ման­դամ ­Զի­նո­ւոր­նե­րու ­Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ­Կեդ­րո­նին («­Հայ­րե­նի­քի ­Պաշտ­պա­նի ­Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ­Կեդ­րոն»):
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ այս­պէս՝ վեր­ջերս նո­րո­գո­ւած վե­րոն­շեալ կեդ­րո­նը 50 յա­տուկ ան­կո­ղին­նե­րով օժ­տե­լու Հ.Օ.Մ.ի ծրագ­րին։
­Վար­չու­թիւնս իր շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը կ­՛ուղ­ղէ բո­լոր այն հայ­րե­նակ­ից­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով սա­տար հան­դի­սա­ցան սոյն ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման։
­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը իր ան­դա­մու­հի­նե­րով ու հա­մա­կիր­նե­րով, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը իր բո­լոր միա­ւոր­նե­րով միշտ կող­քին են հայ­րե­նի­քի սահ­ման­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան եւ ժո­ղո­վուր­դի անվ­տան­գու­թեան ծա­ռա­յող մեր զի­նո­ւոր­նե­րուն:

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ Հ. Կ. ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ