ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

0
103

Այ­սու կը յայտ­նենք Ատ­տի­կէի ու յատ­կա­պէս Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան շրջա­նի մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, որ հո­գե­ւոր հո­վի­ւին հետ առն­չո­ւած ո­րե­ւէ պա­րա­գա­յի՝ խորհրդա­կա­տա­րու­թիւն կամ հո­գե­ւոր այլ կա­րի­քի մա­տա­կա­րար­ման հա­մար, բա­րե­հա­ճիլ կապ պա­հել Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­նին հետ, հարկ ե­ղած դա­սա­ւո­րու­մը կա­տա­րե­լու հա­մար։

­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով