Ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րենք ձեզ ներ­կայ գտնո­ւե­լու ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մշա­կու­թա­յին ե­րե­կո­յին, ­Շա­բաթ 25 ­Մա­յիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20:00-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ:

Ե­րե­կոն կ­‘ընդգր­կէ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան կեն­դա­նի ճոխ ե­րաժշ­տու­թիւն, ա­ռատ ճաշ եւ գի­նի, վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն, ո­րը կը պա­րու­նա­կէ զա­նա­զան նո­ւէր­ներ, ա­ռա­ւել յա­տուկ ա­նակն­կալ ճամ­բոր­դու­թիւն մը …

­Կը մաս­նակ­ցին ­Հա­մա­զա­յի­նի «­Մա­րա­լօ», «­Նա­նօր» եւ «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բե­րը եւ ­
Նի­քէա-Քո­րի­տա­լո­սի պոն­տոս­ցի­նե­րու միու­թեան պա­րա­խում­բը եւ նուա­գա­խում­բը:

Տեղ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ ­Շահ­պա­զեան Անդրա­նի­կին՝ 6971609749 եւ Ե­զէ­կէ­լեան ­Սիլ­վա­յին՝ 6943698376:

­Մուտք՝ 25 €
­Նա­խակր­թա­րա­նի
փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար՝ 10 €