­Միօ­րեայ պտոյտ

0
37

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Վի­թի­նա-­Տի­մի­ցա­նա ­Կի­րա­կի, 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին:
­Պի­տի այ­ցե­լենք ­Ման­տի­նիա շրջա­նին մէջ գտնո­ւող Այ. ­Ֆո­թի­նի ե­կե­ղե­ցին: Ե­կե­ղե­ցին քա­րով պատ­րաս­տո­ւած ու թե­րեւս ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակն է ամ­բողջ աշ­խար­հին մէջ։
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րո­ւի­ներ՝ ­Նուարդ ­Տա­տո­յեան 6939108490 եւ ­Մա­րալ ­Խա­չե­րեան 6970591161:

Վար­չու­թիւն