­Միօ­րեայ պտոյտ

0
23

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ ­Կի­րա­կի, 29 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, դէ­պի ­Լիմ­նի ­Տոք­սաս-Ս­թիմ­ֆա­լիա:
Ինք­նա­շար­ժին մէջ դի­մա­կը` պար­տա­դիր է:
­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7:30-ին ­Մա­րու­սիէն «Παναγία Βλαχερνών» ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւէն, ժա­մը 8-ին ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թալ» հիւ­րա­նո­ցին առ­ջե­ւէն, ժա­մը 8:30-ին ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն:
­Վե­րա­դար­ձը պի­տի ըլ­լայ հե­տե­ւեալ կար­գով՝ Ա­թի­քի պո­ղո­տա­յէն ­Մա­րու­սի, ­Նէոս ­Գոզ­մոս եւ ա­պա՝ ­Գո­քի­նիա:
­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 20 եւ­րօ:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Ատ­րի­նէ Գ­նու­նիին 694 590 0999 եւ ­Վեր­ժին ­Սար­գի­սեա­նին 694 554 8642:

­Վար­չու­թիւն