Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 31 ­Մա­յիս 2023-ին, դէ­պի ­Քա­լավ­րի­թա – ­Զախ­լո­րու:
­Փուլ­ման ինք­նա­շար­ժով պի­տի ճամ­բոր­դենք դէ­պի ­Տիա­քոֆ­թօ, ուր­կէ ա­ւան­դա­կան «Օ­տոն­տո­թօ»ով, պի­տի հաս­նինք ­Քա­լավրի­թա­յին գիւ­ղը, ա­ռի­թը ու­նե­նա­լով հիա­նա­լի բնու­թիւ­նը վա­յե­լե­լու:
­Շա­րու­նա­կե­լով մեր պտոյ­տը պի­տի այ­ցե­լենք ­Զախ­լո­րու ա­նո­ւա­նի գիւ­ղը, ուր­կէ պի­տի առ­նենք վե­րա­դար­ձի ճամ­բան փուլ­ման ինք­նա­շար­ժով:

Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ընկ. ­Վեր­ժին ­Սար­գի­սեա­նին՝ 2109410137:
­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 30 եւ­րօ (նե­րա­ռեալ «օ­տոն­տո­թօ»ի տոմ­սա­կը):

­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7:30-ին «­Բա­նա­յիա Վ­լա­խեր­նոն» ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւէն (­Մա­րու­սի), ժա­մը 8-ին Նէոս Գոզմոսի Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թալ պան­դո­կին առ­ջե­ւէն, ժա­մը 8:45 ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւէն:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ