­Մի­ջինք ­Գո­քի­նիոյ մէջ

0
29

­Չո­րեք­շաբ­թի, 22 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի առ­թիւ հսկու­մի ժա­մեր­գու­թիւն, ո­րուն պի­տի նա­խա­գա­հէ ու ա­ւար­տին պի­տի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան:
Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ կող­մէ պի­տի կազ­մա­կեր­պո­ւի ­Մի­ջին­քի առ­թիւ պահ­քի ճաշ­կե­րոյթ, յա­տուկ կեր­պով պատ­րաս­տո­ւած ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ: ­Մուտք մէկ ան­ձի՝ 8 եւ­րօ:
­Կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, ներ­կայ գտնո­ւե­լու ժա­մեր­գու­թեան, միա­ժա­մա­նակ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր պատ­գա­մը ա­պա ճա­շա­կե­լու ­Մի­ջին­քի առ­թիւ պահ­քի հա­մեղ ճա­շե­րը։

­Տիկ­նանց ­Մար­մին