Չո­րեք­շաբ­թի, 19 ­Մարտ 2023-ին ժա­մը 19:00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւն ու սար­կա­ւագ­նե­րը կա­տա­րե­ցին ­Մի­ջին­քի Հս­կու­մի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, որ­մէ ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ս. ­Քա­ռաս­նից ­Ման­կանց» նա­խա­տօ­նա­կը: ­Սոյն հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն ետք, ­Մի­ջին­քին ա­ռի­թով, տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյ­թի ե­րե­կոյ մը՝ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ պատ­րաս­տու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րու կող­մէ: ­Ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին բա­րի գա­լուս­տի խօսք ար­տա­սա­նեց ­Տիկ­նանց միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի՝ ­տիկ. ­Վէր­գին Ա­ւե­տի­սեա­նը: ­Բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք հան­դէս ե­կաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ ­հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Հայր ­Սուր­բը, ուր խօ­սե­ւաց հա­կիրճ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տո­ւաւ ­Մի­ջին­քի մա­սին եւ ո­րոշ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց իր փոր­ձա­ռու­թեան մա­սին՝ Հ­ռո­մի մէջ: Իր խօս­քին մէջ հայր սուր­բը նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան մա­սին, որ­պէս­զի մեր ժո­ղո­վուր­դը տե­ղե­կա­նայ եւ ի­մա­նայ ­Վե­հա­փառ ­հօր հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան նպա­տա­կը: ­Վեր­ջա­ւո­րու­թեան հայր սուր­բը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մայն­քին փո­խան­ցեց ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին հայ­րա­կան ող­ջոյնն ու օրհ­նու­թիւ­նը:

ԹՂԹԱԿԻՑ