Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով պե­տու­թեան կող­մէ կի­րար­կո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րու գոր­ծադ­րու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­նա­կան յա­ւե­լեալ սեղ­մում­ներ, ո­րոնք կրնան ի զօ­րու դառ­նալ եւ դժո­ւա­րու­թեան մատ­նել «Ա­զատ Օր»ի տպա­գիր օ­րի­նակ­նե­րու ցրո­ւու­մը, մեր բա­ժա­նորդ­նե­րէն կը խնդրենք թեր­թիս խմբագ­րու­թեան ու­ղար­կել ի­րենց ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէն (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), որ­պէս­զի ցրո­ւու­մի հա­ւա­նա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին, թեր­թի ե­լեկտ­րո­նա­յին PDF տար­բե­րա­կը հա­սա­նե­լի ըլ­լայ ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւով բա­ժա­նորդ­նե­րու։
­Ձեր հաս­ցէ­նե­րը կա­րե­լի է ղրկել azatordaily@gmail.com ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէին, նշե­լով PDF բա­ռը։ ­Ներ­կայ ժա­մա­նա­կի դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ, «Ա­զատ Օր» ա­մէն ճիգ կը թա­փէ օ­րը-օ­րին լոյս տես­նե­լու եւ մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը ի­րա­զեկ պա­հե­լու բո­լոր զար­գա­ցում­նե­րուն։

Προς τους συνδρομητές του «Αζάτ Ορ»

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από το υπουργείο Υγείας, η διεύθυνση της εφημερίδας μας παρακαλεί τους συνδρομητές της να αποστείλουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της ηλεκτρονικής μορφής (PDF) της εφημερίδας, στην περίπτωση που περαιτέρω περιορισμοί καταστήσουν αδύνατη την αποστολή της έντυπης εφημερίδας στις οικίες των συνδρομητών μας.
Η αποστολή των στοιχείων μπορεί να γίνει στη διεύθυνση azatordaily@gmail.com.
Η εφημερίδα μας καταβάλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη έκδοση καθημερινά, με σκοπό να ενημερώνει τους αναγνώστες της για τις τρέχουσες εξελίξεις.