Մեծ Պահոց Դ. Հսկում եւ Նախատօնակ՝ Սրբոց Քառասնից Մանկանց» Ֆիքսի «Ս. Յովհ. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ 

0
61

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ 

Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի  ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ ­Պա­հոց Դ. Հս­կու­մի՝ ­Խա­ղա­ղա­կան եւ ­Հանգս­տեան ­Ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա ­Նա­խա­տօ­նակ՝ «Սր­բոց ­Քա­ռաս­նից ­Ման­կանց» տօ­նին առ­թիւ:
Օ­րո­ւան յա­տուկ շա­րա­կա­նի եր­գե­ցո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­տեա­նին մէջ, պի­տի վա­ռո­ւին քա­ռա­սուն լապ­տեր­ներ:
­Սի­րե­լի հա­յոր­դի­ներ, ե­կէք միաս­նա­բար ա­ղօ­թենք եւ լից­քա­ւո­րո­ւինք  ­Նա­հա­տակ ­Սուր­բե­րու հա­ւատ­քի զօ­րու­թեամբ:

Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ, պի­տի յա­ջոր­դէ ­Մի­ջին­քի առ­թիւ պահ­քի յա­տուկ նա­խընթ­րիք, պատրաստո­ւած ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ ­Կող­մէ:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՒ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ