Այ­սու հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ներ­կա­յաց­նենք, ­Թե­մի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ժա­մեր­գութեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։

Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի – ­Գո­քի­նիա
­Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 10։00-ին
Ուր­բաթ ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6-ին

Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղե­ցի – ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)
­Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 10։00-ին
Ուր­բաթ ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6-ին

Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ մա­տուռ – ­Գա­րէա
­Չո­րեք­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6-ին

Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի – ­Թե­սա­ղո­նի­կէ
Ուր­բաթ ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 7-ին
­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 10։30-ին

Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցի – ­Գո­մո­թի­նի
­Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 10։30-ին
Ուր­բաթ ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 7-ին

Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ շրջան
Շր­ջա­նի միւս ծխա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, ա­րե­ւա­գա­լի եւ հսկու­մի ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­տա­րո­ւին տեղ­ւոյն ճշդո­ւած ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կին հի­ման վրայ։
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, ­Մեծ ­Պա­հոց ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին պար­բե­րա­բար ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս, նա­խա­գա­հե­լու ժա­մեր­գու­թեանց ու ա­ւար­տին քա­րո­զե­լու։
­Սոյն այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը օ­րին պի­տի յայ­տա­րա­րո­ւին։

­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով