­Մարտ 25-ի պա­քա­լիա­րո­յի ճա­շի վա­ճառք

0
26

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ա­ւան­դա­կան պա­քա­լիա­րո­յի ճա­շի վա­ճառք, Եր­կու­շաբ­թի, 25 ­Մարտ 2024-ին։
­Մէկ պնա­կի գին՝
€15 (տապ­կո­ւած պա­քա­լիա­րօ+սքոր­տա­լիա+աղ­ցան)
­Ձեր ապսպ­րանք­նե­րը կա­տա­րե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ ըն­կե­րու­հի­ներ ­Մա­րի-­Ռոզ ­Գէոր­գեա­նին 6939143186 եւ ­Կա­րի­նէ ­Մի­քա­յէ­լեա­նին 6974188749, մին­չեւ 17 ­Մարտ 2024։

­Վա­ճառ­քը (Take Away) պի­տի կա­տա­րո­ւի Եր­կու­շաբ­թի, 25 ­Մար­տին
կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:00-15:00 «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս։