­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Դաշ­նա­կից­նե­րու» գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի դա­դար­ման հա­մա­ձայ­նագ­րի յի­շա­տա­կու­մի օ­րո­ւան նո­ւի­րո­ւած ծաղ­կեպ­սա­կի զե­տեղ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ ­Սեր­պիոյ, ­Ռու­սիոյ, Ֆ­րան­սա­յի, ­Մեծն Բ­րի­տա­նիոյ եւ Ի­տա­լիոյ դես­պան­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու։ Իւ­րա­քան­չիւր երկ­րի դի­ւա­նա­գէտ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց գե­րեզ­մա­նա­տան յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ՝ նո­ւա­գակ­ցու­թեամբ երկ­րի հիմ­ներ­գին։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին եւ հայ հա­մայն­քին ա­նու­նով, սոյն յի­շա­տակ­ման մաս­նակ­ցե­ցաւ, ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ եւ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Նա­զա­րէթ ­Տէ­րէ­յեան։