«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ­վար­ժա­րա­նի, «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զը կը կազ­մա­կեր­պէ տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նոց մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ, 7 Ապ­րի­լին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին դպրո­ցին մէջ։
Այս ա­ռի­թով, սի­րով կը հրա­ւի­րենք այն փոք­րիկ­նե­րը, որ ­Սեպ­տեմ­բե­րէն մաս պի­տի կազ­մեն մեր ա­շա­կեր­տու­թեան, որ­պէս­զի ծա­նօ­թա­նան մեր ման­կա­պար­տէ­զի ջերմ մի­ջա­վայ­րին։

«Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէզ

Πρόσκληση για το γιορτινό εργαστήρι
του νηπιαγωγείου μας

To νηπιαγωγείο «Αρτίν Καλουστιάν» του σχολείου «Λεβόν και Σοφία Αγκοπίαν» διοργανώνει ένα γιορτινό εργαστήρι, την Παρασκευή 7 Απριλίου και ώρα 6:00 μ.μ στο σχολείο μας.
Με χαρά προσκαλούμε στο γιορτινό μας εργαστήρι και τους μικρούς μας φίλους, που θα αρχίσουν να φοιτούν από τον Σεπτέμβριο στο Νηπιαγωγείο μας, για να γνωρίσουν από κοντά το ζεστό και φιλικό περιβάλλον του σχολείου μας.

Nηπιαγωγείο «Αρτίν Καλουστιάν»