­­Մայի­սեան ­­Ջեր­մե­ռան­դու­թեան փա­կում եւ ­­Մայ­րե­րու Օր

0
18

­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ ­­Սուրբ Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցին ձեզ կը հրա­ւի­րէ
մաս­նակ­ցե­լու ­Մայ­իսեան ­­Ջեր­մե­ռան­դու­թեան փակ­ման եւ տօ­նե­լու ­­Մայ­րե­րու Օ­րը Ուր­բաթ, 31 ­­Մա­յիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին։
­­Նո­ւէր­ներ՝ բո­լոր ներ­կայ մայ­րե­րուն։
­­Պի­տի յա­ջոր­դէ թա­փօր դէ­պի ե­կե­ղեց­ւոյ «­­Խան­ցեան» պար­տէ­զը, ուր ըստ սո­վո­րու­թեան, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ե­րաժշ­տու­թիւն, խա­ղեր, ա­ռատ եւ ճոխ սե­ղան։