Մարտ 24ին, 95 տա­րե­կա­նին, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է վաս­տա­կա­ւոր փոր­ձար­կող օ­դա­չու զօր. Ս­տե­փան ­Մի­կո­յեան` խորհր­դա­յին քա­ղա­քա­կան-պե­տա­կան գոր­ծիչ Ա­նաս­տաս ­Մի­կո­յեա­նի որ­դին:
«Իր մա­հը կո­րուստ է ամ­բողջ հայ­րե­նա­կան օ­դու­ժին հա­մար։ Ա­նոր ա­նու­նը ընդ­միշտ պի­տի մնայ ռազ­մա­կան օ­դու­ժի պատ­մու­թեան եւ մեր յի­շո­ղու­թեան մէջ»,- ը­սո­ւած է «­Միկ» ըն­կե­րու­թեան այս առ­թիւ հրա­պա­րա­կած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ:
Ս­տե­փան ­Մի­կո­յեան ծնած էր 1922ին, ­Թիֆ­լիս: 1941ին ա­ւար­տած է օ­դա­չու­նե­րու ­Կա­չի­նեան ռազ­մա­կան դպրո­ցը, որ­մէ ետք ան­մի­ջա­պէս մեկ­նած է ռազ­մա­ճա­կատ: