­Ճաշկերոյթ նո­ւիրո­ւած ­Հա­յաստանի Առաջին Անկախութեան

0
29

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «ԴՐՕ» խում­բին

­Տե­ղի կ’ու­նե­նայ  ­Շա­բաթ, 27 ­Մա­յիս 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ

15€ ­Մուտք

­Սե­ղան ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հեռաձայնել ընկ. Գարէնին՝ 6984361583 եւ ընկ. Ալեքսին՝ 6907099816:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ