Ճաշկերոյթ Կիներու Օրուայ առթիւ

0
15

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ճաշ­կե­րոյթ ­Կի­նե­րու Օրուայ առ­թիւ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 8 ­Մարտ 2023-ին գի­շերուան ժա­մը 8-ին, «Σμύρνη Μουσικό Μεζεδοπωλειο» (Ολύμπου 15, Νίκαια-Παιδική Στέγη) ճա­շա­րա­նէն ներս։
­Կը սպա­սենք բո­լո­րին հա­ճե­լի գի­շեր մը անցնե­լու, ա­ռատ ճա­շով, գի­նիով եւ ե­րաժշ­տու­թեամբ։
­Տոմ­սակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար դի­մե­ցէք ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Ար­մե­նու­հի ­Սի­մո­նեա­նին հեռ. 6944115222 եւ ­Նել­լի Ա­բի­կեա­նին հեռ. 6906732510։

­Վար­չու­թիւն