Ճամբորդութիւն դէպի «Գոյնզգոյն Մոլորակը»

0
50

Հ. Կ. ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը Ուր­բաթ, 13 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:30-ին կը կազ­մա­կեր­պէ «­Գոյնզ­գոյն ­Մո­լո­րակ» հե­քիա­թին ներ­կա­յա­ցու­մը, նա­խակր­թա­րա­նի եւ ման­կա­պար­տէ­զի ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։
Ա­նի Ա­բի­կեան մեր ե­րե­խա­նե­րուն պի­տի ու­ղե­ւո­րէ «­Գոյնզ­գոյն ­Մո­լո­րա­կը» հե­քիա­թին կա­խար­դա­կան աշ­խար­հը։
Հե­ղի­նա­կին կող­մէ հե­քիա­թէն բա­ժին­նե­րու պատ­մու­մին, պի­տի ըն­կե­րակ­ցին ե­րե­խա­նե­րուն հետ թա­տերգ­րու­թեան եւ մի­ջան­կեալ գոր­ծո­ղու­թեան խա­ղեր, ե­րաժշ­տա­կան-շար­ժա­կան պա­տա­հար­ներ, ինչ­պէս նաեւ ձե­ռար­հես­տի ստեղ­ծա­կան աշ­խա­տա­նոց։

Ծնողական միութիւն