­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Ֆիք­սի «Ա. ­Մա­նու­կեան», Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան», Գո­քի­նիոյ «Մ. ­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէ­նե­րուն

­Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Շա­բաթ, 12 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս:

— ­Նա­խա­գահ՝ ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեան:

— ­Խօսք Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան՝ ընկ. ­Վահ­րամ ­Ման­կո­յեան:

— Օ­րո­ւայ խօսք՝ ընկ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեան:

— Ե­լոյթ՝ պատ­մա­գէտ, փրոֆ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեա­նի:

Ազ­գա­յին-յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով հան­դէս կու­գայ «Nour Band» նո­ւա­գա­խում­բը, դաշ­նա­կա­հար` ­Սար­գիս Ա­դա­մեան — ջու­թա­կա­հար` ­Շանդ ­Դա­նիէ­լեան —
երգ` ­Գէորգ ­Սար­գի­սեան:

­Սե­ղան ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել հե­տե­ւեալ ըն­կեր­նե­րուն.- ­
Սեդ­րակ Այ­վա­զեան 6948582581 եւ ­Պօ­ղոս ­Տէր Ար­թի­նեան 6947939926:

­Տոմ­սի գին՝ 25 եւ­րօ:
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւն­նե­րուն ան­դամ­նե­րուն հա­մար 15 եւ­րօ: