Հ. Յ. Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան 39րդ­ ա­մառ­նա­յին
բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ
Շա­բաթ՝ 31 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն ետք,
Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս:
Պի­տի յա­ջոր­դէ խնճոյք-խրախ­ճանք։
Մուտք՝ 10 եւ­րօ (­Ճաշ եւ գի­նի նե­րա­ռեալ)։
Սե­ղան ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել
ե­րե­կո­յեան ժա­մը 14:00-16:00՝
ըն­կ. Նա­րօտ Շա­հի­նեա­նին 6978410830 եւ
ընկ. Սե­ւակ Գա­զա­րեա­նին 6980570555:

Հ.Յ.Դ. ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՀ. ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ