Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ բո­լոր պա­տա­նի­նե­րու սպա­սո­ւած եւ սի­րած ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը, ուր 10 օ­րե­րու ըն­թաց­քին հայ պա­տա­նի­նե­րը կը շփո­ւին հայ­կա­կան մթնո­լոր­տի մէջ։
Այս տա­րուան բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի  ու­նե­նայ 25 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 4 ­Սեպ­տեմ­բեր, ծո­վե­զե­րեայ Թ­րի­փո­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Ասթ­րոս ­Քի­նու­րիաս բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։
­Բա­նա­կու­մին կրնան մաս­նակ­ցիլ ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ 9-16 տա­րի­քի հայ պա­տա­նի­նե­րը: ­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ պի­տի ներ­կա­յաց­նենք նոր յայ­տա­րա­րու­թեամբ։

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան
Ընդ­հա­նուր ­Վա­րիչ մար­մին