Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 41-րդ ­բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­­Շա­բաթ, 3 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան, Ասթ­րոս ­­Քի­նու­րիաս բա­նա­կա­վայ­րէն ներս (Κατασκήνωση Δήµου Τριπόλεως):
­­Բա­նա­կա­վայ­րի դռնե­րը պի­տի բա­ցո­ւին ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-էն սկսեալ:
Դ­րօ­շա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ հան­դէս ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին:
­­Պի­տի յա­ջոր­դէ ճաշ­կե­րոյթ: ­­Սակ՝ 15 եւ­րօ (­­Ճաշ եւ գի­նի):

­­Բո­լոր այ­ցե­լու­նե­րը անհ­րա­ժեշտ է ու­նե­նալ 24 ժա­մո­ւայ ժխտա­կան rapid test:

­­Բուլ­ման ինք­նա­շարժ ճամ­բայ պի­տի ել­լէ Ա­թէն­քէն կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3-ին
եւ վե­րա­դարձ՝ բա­նա­կա­վայ­րէն գի­շե­րո­ւան ժա­մը 11-ին:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ընկ. ­­Ժագ­լին Ա­ճէ­մօղ­լո­ւին՝ հեռձ. 697 167 0541 մին­չեւ ­­Հինգ­շաբ­թի, 1 ­­Սեպ­տեմ­բեր կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12-ին:
(­­Նո­ւազ թի­ւով ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին բուլ­մա­նը չե­ղեալ պի­տի նկա­տո­ւի):

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Պա­տա­նե­կան միու­թեան
Ընդ. ­­Վա­րիչ ­­Մար­մին