­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը յու­նա­րէն լե­զո­ւով յայ­տա­րա­րու­թիւն մը հրա­պա­րա­կած է, ո­րուն մէջ կը դա­տա­պար­տո­ւի Էր­տո­ղան-Ա­լիեւ զի­նակ­ցու­թիւ­նը եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի ինք­նիշ­խան տա­րած­քին վրայ։
­Յանձ­նա­խում­բը կը յայտ­նէ, թէ մարդ­կու­թիւ­նը ան­տար­բեր կանգ­նած է, միայն ընտ­րո­վի զգայ­նու­թիւն­ներ ցու­ցա­բե­րե­լով, երբ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մը ­Հա­յաս­տա­նի վրայ չի տար­բե­րիր ­Ռու­սիոյ յար­ձա­կու­մէն Ուք­րա­նիոյ վրայ։
­Կոչ կ­՚ուղ­ղո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի բա­րե­կամ եր­կիր­նե­րուն, ո­րոնց կար­գին ­Յու­նաս­տա­նին եւս, ան­յա­պաղ դա­տա­պար­տել Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը եւ ա­նոր կող­մէ գոր­ծո­ւած ո­ճիր­նե­րը։
Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք յայ­տա­րա­րա­րու­թիւ­նը։

Η επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν σε βάρος της Αρμενίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Με εντολή του διδύμου των “ειρηνοποιών” Ερντογάν-Αλίεφ, οι αζερικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και drones κατά των αρμενικών θέσεων σε όλοκληρη σχεδόν την αρμενοαζερική μεθόριο, στοχεύοντας όχι μόνο στρατιωτικές βάσεις και φυλάκια, αλλά και πόλεις και χωριά των περιφερειών Κεγαρκουνίκ, Βαγιότς Τσόρ και Σιουνίκ.
Ο μέχρι αυτήν την ώρα επίσημος απολογισμός είναι 49 νεκροί Αρμένιοι αξιωματικοί και στρατιώτες. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας.
Η ανθρωπότητα και οι ισχυροί του κόσμου για μια ακόμα φορά αδιαφορούν, επιβεβαιώνοντας την επιλεκτική ευαισθησία τους σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η επίθεση του Αζερμπαίτζάν κατά της Αρμενίας δεν διαφέρει από αυτήν της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ίδιο έγκλημα με διαφορετικά θύματα και θύτες.
Αναμένουμε την άμεση αντίδραση της διεθνούς Κοινότητας, καθώς και την καταδίκη της επιθετικότητας των Αζέρων από τις Κυβερνήσεις φιλικών κρατών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας.
Γιατί, εγκλήματα που δεν καταδικάζονται, επαναλαμβάνονται.

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

­Մինչ ­Կիպ­րո­սի Ա.Գ.Ն.-ը խստօ­րէն դա­տա­պար­տած է Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կում­նե­րը, ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը եր­կու կող­մե­րուն ալ հրա­դա­դա­րի կոչ կ­՚ը­նէ

­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը խոր մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ լա­րո­ւա­ծու­թեան կտրուկ սրաց­ման հա­մար՝ դա­տա­պար­տե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ 13 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ջին ժա­մե­րուն սան­ձա­զեր­ծո­ւած յար­ձա­կու­մը:
«­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը խոր մտա­հո­գու­թիւն կը յայտ­նէ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ լա­րո­ւա­ծու­թեան կտրուկ սրաց­ման կա­պակ­ցու­թեամբ, որ ­Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քին գտնո­ւող դիր­քե­րուն վրայ Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած յար­ձակ­ման հե­տե­ւանքն է: Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ յար­ձա­կու­մը եւ կոչ կ­՚ը­նէ յար­գել 9 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի զի­նա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նա­գի­րը՝ լա­րո­ւա­ծու­թիւ­նը ա­րա­գօ­րէն թու­լաց­նե­լու հա­մար: ­Կիպ­րո­սի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը կ­՚ա­ջակ­ցի վէ­ճե­րու խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման՝ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի հի­ման վրայ», նշո­ւած է ­Կիպ­րո­սի Ա.Գ.Ն.-ի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:
­Միւս կող­մէն, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը.
«­Խո­րա­պէս մտա­հո­գո­ւած ենք ռազ­մա­կան վեր­ջին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­ման­նե­րուն վրայ, ո­րոնք պատ­ճառ դար­ձան մեծ թի­ւով մա­հե­րու։ ­Կոչ կ­՚ուղ­ղենք ան­մի­ջա­կան ա­պաս­րաց­ման հա­մար եւ կը շեշ­տենք յու­նա­կան կե­ցո­ւած­քը, թէ պէտք է յար­գո­ւի հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը եւ եր­կիր­նե­րու ինք­նիշ­խա­նու­թիւ­նը։
Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը իր ­Դի­մա­տետ­րի է­ջին վրայ ափ­սո­սանք կը յայտ­նէ ­Յու­նաս­տա­նի յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար, բաղ­դա­տե­լով զայն կիպ­րա­կան կող­մի պաշ­տօ­նա­կան խօս­քով։ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը կ­՚ընդգ­ծէ, թէ տար­բեր բան կը սպա­սո­ւէր ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ։