Ֆ­րան­սա­յի նախ­կին նա­խա­գահ ­Ժաք ­Շի­րա­քի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը ցա­ւակ­ցա­կան նա­մակ գրեց ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Ֆ­րան­սա­յի դես­պա­նին, ո­րուն մէջ կը յայտ­նէ իր խո­րին ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը հան­գու­ցեալ նա­խա­գա­հի ըն­տա­նի­քին եւ Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Է­մա­նո­ւէլ ­Մաք­րո­նին։
­Նա­մա­կին մէջ կը նշո­ւի թէ ­Ժաք ­Շի­րա­քի օ­րով Ֆ­րան­սայ ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, եւ ան ե­ղաւ ա­ռա­ջին ֆրան­սա­ցի նա­խա­գա­հը, որ պաշ­տօ­նա­պէս ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լեց։