­Կի­րա­կի՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած ըն­կեր­ներ Ի­լիա ­Լա­զա­րեա­նէ, Ե­րո­ւանդ ­Մա­նու­կեա­նէ եւ ­Արա Սէ­ֆէ­րեա­նէ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան  ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րուն եւ ­Միու­թեան ա­նու­նով դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղե­ցին յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ, այս­պէս յար­գե­լով յոյն ե­րի­տա­սար­դու­թեան պատ­մա­կան այդ թո­ւա­կա­նը եւ ա­նոր ըն­թաց­քին զոհ դար­ձած ցու­ցա­րար­նե­րը։