Ա­րեւմ­տեան Ա­տի­կէի վո­լէյ-պո­լի միու­թեան ա­խո­յեան հռչա­կո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ խում­բը:
Ա­ւար­տա­կան մրցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ին, ­Ռեն­տիի ծայ­րէ ծայր, մար­զա­սէր­նե­րով լե­ցուն գոց մար­զա­դաշ­տին մէջ:
Հ.Մ.Ը.Մ.ի «Խ­րիս­թօ ­Ռու­մեան»ի խում­բը յաղ­թեց 3-1 շար­քով (25-16, 23-25, 25-14, 25-15) ­Փեթ­րու­փո­լիի խում­բին եւ եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով վեր­ջին չորս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին՝ բա­ժա­կա­կիր հռչա­կո­ւե­ցաւ:
­Մար­զա­սէր­նե­րու քա­ջա­լե­րան­քը ա­ւար­տա­կան մրցու­մը տօ­նի վե­րա­ծեց: Մր­ցու­մը չսկսած «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Նա­նօր» եւ «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բե­րը հայ­կա­կան պա­րեր պա­րե­ցին ու ծա­փա­հա­րո­ւե­ցան եւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծե­ցին մար­զա­դաշ­տէն ներս: Եր­կու խում­բե­րու մար­զիկ­նե­րը մար­զա­դաշտ մուտք գոր­ծե­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան խում­բի մը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ: Ա­ւար­տա­կան մրցու­մին հե­տե­ւե­ցան՝ վո­լէյ-պո­լի միու­թեան նա­խա­գահ պրն. ­Քո­կա­լի­տիս Եոր­ղոս, միու­թեան փոխ-նա­խա­գահ պրն. ­Քո­կա­լի­տիս ­Լեֆ­թե­րիս, ­Նի­քէա-­Ռեն­տիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կոյ­թի եւ մար­զան­քի փոխ-քա­ղա­քա­պետ պրն. ­Պա­քա­ցե­լոս եւ վո­լէյ-պո­լի ի­րա­ւա­րար­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ պրն. ­Մաւ­րի­քի­տիս: ­Յաղ­թա­կան խում­բին բա­ժա­կը յանձ­նեց ­Զիու-­Զի­ցո­ւի մի­ջազ­գա­յին ա­խո­յեան Ա­րա ­Ճա­նի­կեան: Ն­շենք, թէ վեր­ջերս Հ.Մ.Ը.Մ.ի վո­լէյ-պո­լի խում­բը կա­րո­ղա­ցաւ մրցա­շար­քի ա­խո­յեա­նի տիտ­ղո­սը տի­րա­նա­լու՝ խում­բը հասց­նե­լով դա­սա­կար­գի բարձ­րաց­ման սահ­մա­նին, Ազ­գա­յին Α2 դա­սա­կար­գին մօ­տե­նա­լով: Այս յաղ­թա­նակ­նե­րը շատ մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նին Հ.Մ.Ը.Մ.ին հա­մար, այս տա­րի մա­նա­ւանդ, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան 100ա­մեա­կը պի­տի տօ­նո­ւի: ­Խում­բին մաս կը կազ­մեն հե­տե­ւեալ մար­զիկ­նե­րը.- Ա­լեք­սանտ­րոս ­Քաք­րի­տիս-­Ռու­մեան, ­Փա­նաեո­թիս ­Քաք­րի­տիս-­Ռու­մեան, Ա­դամ ­Չա­լը­քեան, ­Տի­միթ­րիս ­Մի­ցիս, ­Վա­սի­լիս ­Մի­ցիս, Եոր­ղոս ­Քա­ցաու­նիս, Ի­լիաս ­Քա­րաս, Փ­լա­թո­նաս ­Մի­խա­յի­լո­վիչ, Ս­փի­րոս ­Քոս­թան­տա­քո­փու­լոս, ­Թա­նոս ­Սա­խի­նի­տիս, ­Վազ­գէն ­Սա­վու­լեան, ­Գա­րե­գին ­Պետ­րո­սեան եւ Եոր­ղոս ­Քան­տիոս­թիս: