Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճատ­րա­կի խում­բը կը մաս­նակ­ցի Ա­տի­կէի խմբա­յին ա­ռաջ­նու­թեան

0
1867

Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մին­չեւ 12 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րու ճատ­րա­կի խում­բը կը մաս­նակ­ցի Ա­տի­կէի խմբա­յին ա­ռաջ­նու­թեա­ն (Ομαδικά πρωτάθλημα Αττικής): Զո­ւի­ցե­րիա­կան հա­մա­կար­գով (Ελβετικό σύστημα) ըն­թա­ցող մրցա­շա­րքը՝ 54 խում­բե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, սկսաւ 4 Նո­յեմ­բեր 2018ին եւ պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ 16 Դեկ­տեմ­բեր, ա­մէն Կի­րա­կի օր. ընդ­հա­նուր՝ 7 հան­դի­պում:
Ա­ռա­ջին խա­ղը տե­ղի ու­նե­ցաւ Քիփ­սե­լիի ա­կում­բին մէջ, ուր Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեր խում­բը շատ յա­ջող ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ ընդ­դէմ «­Խո­լար­ղո­սի» խում­բին՝ տա­նե­լով իր ա­ռա­ջին յաղ­թա­նա­կը 4 – 0 հա­շո­ւով:
Երկ­րորդ հան­դի­պու­մը կա­յա­ցաւ Կի­րա­կի՝ 11 Նո­յեմ­բե­րին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ: «­Նէա Ֆի­լա­տել­ֆիա» ու­ժե­ղա­գոյն խում­բի հետ մրցե­լով՝ խա­ղը ա­ւար­տե­ցաւ 2 – 2՝ ոչ-ո­քի հա­շո­ւով:
Մաս­նա­կից­ներն են՝ Ռո­զի­նա Տա­մա­տեան, Կա­րի Չի­լին­կի­րեան, Ար­ման Օ­հա­նեան, Ալ­կի­նոոս Մա­նեա­տա­կիս եւ Սո­տի­րիս Կոշ­կա­րեան:
Մար­զիչ՝ Մար­գոս Ի­լիա­դիս:
Պայ­քա­րը կը շա­րու­նա­կո­ւի, յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թենք մեր պա­տա­նի մաս­նա­կից­նե­րուն:
Ըն­թաց­քի մէջ է նաեւ տա­րեց­նե­րու Ա­տի­կէի ա­ռաջ­նու­թեան «Ս­փի­րոս Բի­կոս 2018» մրցա­շար­քը. խում­բի ղե­կա­վար՝ Սար­գիս Ա­ղա­պա­տեան, ի­րա­ւա­րար՝ Յա­կոբ Թու­մա­նեան:

ԹՂԹԱԿԻՑ