Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով

0
18

­Մաս­նա­ճիւ­ղը կը հրա­ւի­րէ ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023, ժա­մը 20:00-ին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին սրահ­նե­րուն մէջ, ո­րը պի­տի զբա­ղի հե­տե­ւեալ օ­րա­կար­գե­րով.-
1. Ըն­թեր­ցում առ ի տե­ղե­կու­թիւն շրջա­նա­ւարտ
Շր­ջա­նա­յին եւ ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեանց գոր­ծու­նէու­թեան:
2. Ա­ռա­ջարկ­ներ եւ տե­սա­կէտ­ներ յա­ռա­ջի­կայ եր­կա­մեա­կին
եւ քա­ռա­մեա­կին հա­մար՝ հե­տե­ւեալ հար­ցե­րուն նկատ­մամբ.
— ­Կազ­մա­կերպ­չա­կան
— ­Մար­զա­կան
— Ս­կաու­տա­կան
— Ե­րի­տա­սար­դա­կան 18-35 տա­րի­քի
— ­Յա­րա­բե­րա­կան — ըն­կե­րա­յին ցան­ցեր
— ­Թո­ւա­յին փո­խա­կեր­պում
— ­Յա­ռա­ջի­կայ եր­կա­մեա­կի ձեռ­նարկ­ներ
— ­Դաս­տիա­րակ­չա­կան հար­ցեր
3. Այլ հար­ցեր կա­պո­ւած մեր շրջա­նին հետ:
4. ­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւն