Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամական ժո­ղով եւ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան նշում

0
53

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «­Մայ­րե­րու Օր»-ո­ւան ա­թի­թով պի­տի գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի  22 ­Մա­յիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մ ը 6:30-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։
­Պա­րոյր ­Սե­ւա­կի՝ «­Մօր ձեռ­քե­րը» բա­նաստեղ­ծու­թիւ­նը պի­տի աս­մուն­քէ
ըն­կ.­ Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան:
Օ­րո­ւան նիւ­թին շուրջ պի­տի անդ­րա­դառ­նայ
ըն­կ. ­Սեր­գօ ­Մի­նա­սեան:

­Կը հ­րա­ւի­րո­ւին Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, քոյր մաս­նա­ճիւ­ղե­րը,
ան­դա­մու­հի­նե­րը ինչ­պէս նաեւ բո­լոր փա­փա­քող­նե­րը։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ