Հ.Կ.Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի անդամական ընդհանուր ժողով

0
49

Հ.Կ.­Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի Ե­րեք­շաբ­թի, 23 Մա­յիս 2023-ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին:

Օ­րա­կարգ
Հ.Կ.­Խա­չի 83-րդ Բա­ցա­ռիկ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն, մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Հ.Օ.Մ.ի 73-րդ Հա­մա­հայ­կա­կան պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին, որ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ, 16-21 Հոկտեմբեր 2023:

Վար­չու­թիւն