Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան եւ մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կի առ­թիւ կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­Մա­յի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս:
­Մաս­նա­ճիւ­ղի պատ­մա­կա­նին եւ ան­ցեա­լի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ պի­տի անդ­րա­դառ­նայ ընկ. ­Լու­սի ­Շան­կա­յեան:
­Կը հրա­ւի­րո­ւին Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, քոյր մաս­նա­ճիւ­ղե­րը եւ բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րը:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ