Հ.Կ.Խաչի անդամական Ընդհանուր ժողով Գոքինիոյ մէջ

0
67

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 16 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-ին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս:

­Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ՝
1. Հ.Կ.­Խա­չի 84-րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի զե­կոյց
2. Շր­ջա­բե­րա­կա­նի եւ բա­նա­ձե­ւե­րու ըն­թեր­ցում
3. 2023-25 նստաշր­ջա­նի վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն

­Ժո­ղո­վին կը հրա­ւի­րո­ւին Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը եւ բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րը:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ