Հինգ­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8էն սկսեալ, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան եւ այս տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը, մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Շիր­լի ­Փա­փա­զեան՝ 2018 տա­րո­ւան գա­թան կտրե­լով, բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րեց բո­լո­րին անխ­տիր ու մաղ­թեց ար­դիւ­նա­ւէտ ծա­ռա­յու­թիւն մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մու­հի­նե­րուն։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնո­ւող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի տիկ. ­Մա­րիամ ­Թով­մա­սեա­նի մօտ եւ ան ա­տե­նա­պե­տու­հիին կող­մէ ստա­ցաւ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։ Այս ա­ռի­թով՝ Հ.Գ. ­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան թղթա­կի­ցը, յա­նուն մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մու­հի­նե­րուն, կը շնոր­հա­ւո­րէ տիկ. ­Մա­րիամ ­Թով­մա­սեա­նը՝ մաղ­թե­լով ա­նոր եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։