­Հինգ­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Գ. Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը 2020 տա­րո­ւան ի­րենց գա­թան կտրե­լով՝ բիւր բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին զի­րար։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնուող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ ­Վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի՝ ընկ. ­Ռու­զան­նա ­Զա­քա­րեա­նի մօտ եւ ստա­ցաւ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րը շնոր­հա­ւո­րե­ցին ընկ. ­Ռու­զան­նա ­Զա­քա­րեա­նը, մաղ­թե­լով ա­նոր եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։