­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Նո­յեմ­բեր 19էն սկսեալ, ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի եւ Ե­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը, ժա­մը 21:00ին, Θέατρο Σημείο (Πάνω Σκηνή) — (Χαριλάου Τρικούπη 2, Καλλιθέα) թատ­րո­նին մէջ պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի ա­մե­րի­կա­ցի թա­տե­րա­գիր ­Ռի­չարտ ­Քա­լի­նոս­քիի «Հ­րէ­շը լուս­նի վրայ» թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը:
­Թատ­րեր­գու­թիւ­նը կը վե­րա­բե­րի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն փրկո­ւած եր­կու ե­րի­տա­սարդ հա­յե­րու ող­բեր­գա­կան կեան­քին, ո­րոնք նոր կեանք կը փնտռեն Ա­մե­րի­կա­յի մէջ, իւ­րա­քան­չիւրն իր անձ­նա­կան, բայց նաեւ ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դի ճա­շա­կած ա­ղէտն ու վէր­քե­րը ի­րենց հո­գի­նե­րուն մէջ կրե­լով։ Ա­րամ ­Թո­մա­սեանն ու ­Սե­դան դէ­պի ա­պա­գան կը նա­յին, բայց խոր­քին մէջ ի­րենց հետ կը կրեն ան­ցեա­լի դառն օ­րե­րը։
­Թա­տե­րա­խա­ղը ներ­կա­յա­ցո­ւած էր 20 տա­րի ա­ռաջ յոյն հա­սա­րա­կու­թեան՝ «Θέατρο Πορεία» թատ­րո­նին մէջ: Ան­կէ ետք, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով թա­տե­րա­խա­ղը մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ ներ­կա­յա­ցո­ւած էր ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան» թա­տե­րա­խում­բին կող­մէ 2016ին:
«Հ­րէ­շը լուս­նի վրայ» նոր ներ­կա­յա­ցու­մին կը մաս­նակ­ցին դե­րա­սան­ներ՝ ­Քոս­թաս Ար­զող­լու, ­Սո­ֆիա ­Լիա­քու, ­Վա­կե­լիս ­Փա­փա­տա­քիս:

­Թա­տե­րա­խա­ղի trailerը դի­տել՝ հե­տե­ւեալ յղու­մի մի­ջո­ցաւ.-

Նո­ւազ գի­նով տոմ­սակ ա­պա­հո­վել՝ մին­չեւ 15 ­Հոկ­տեմ­բեր հե­տե­ւեալ յղու­մի մի­ջո­ցաւ.-

https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-simeio/to-ktinos-sto-feggari/