Համաժո­ղով՝ «­­­Թուր­քիոյ մշտա­կան կոր­ծա­նա­րար քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը Փոքր Ա­սիոյ, ­­­Միջա­գետ­քի, ­­­Հա­յաս­տա­նի եւ ­­­Պալ­քան­նե­րու մէջ» նիւ­թով

19 ­­­Նո­յեմ­բեր 2023, ժա­մը 18։00
Ա­թէն­քի ­­­Հին ­­­Խորհր­դա­րա­նի դահ­լի­ճէն ներս (Ս­թա­տիու 13)

­­­Զե­կոյց­նե­րով հան­դէս կու­գան՝
­­­Տոքթ. Իոան­նիս ­­­Մա­զիս, Ա­թէն­քի ­­­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի Աշ­խար­հագրու­թեան եւ տա­րա­ծաշրջա­նա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան փրո­ֆէ­սէօր

­­­Սա­վաս ­­­Քա­լեն­տե­րի­տիս, Հ­րա­պա­րա­կա­խօս եւ գրող

­­­Տոքթ. Ար­մէն ­­­Մա­րու­քեան, ­­­Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու Ա­կա­դե­միոյ պատ­մու­թեան
ինս­տի­տու­տի ­­­Հայ­կա­կան ­­­Հար­ցի եւ ­­­Հա­յոց ­­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բաժ­նի վա­րիչ, փրո­ֆէ­սէօր

­­­Խորհր­դա­ժո­ղո­վը կը վա­րէ լ­րագ­րող ­­­Գոս­թաս Փ­լիա­քոս

­­­Հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թիւն՝ ­­­Սուր­մե­նա­յի Պոն­տոս­ցի­նե­րու միու­թիւն, ­­­
Յու­նաս­տա­նի Ա­սո­րի­նե­րու միու­թիւն, ­­­
Հ.Յ.Դ. ­­­Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի ­յանձ­նա­խումբ,
«Ար­մե­նի­քա» ­պար­բե­րա­թերթ