­Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը,
այս ­Կի­րա­կի, 4 ­Յու­նիս 2023-ին, ­
Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի
Ա­ռաջ­նորդ Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի,
յա­ւարտ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն պի­տի կա­տա­րէ ­
Հայ Կա­պոյտ ­Խա­չի հիմ­նա­դիր­նե­րու,
բա­րե­րար­նե­րու, կրթա­կան մշակ­նե­րու եւ միու­թեան վե­թե­րան
ըն­կե­րու­հի­նե­րու յի­շա­տա­կին, յար­գե­լով բո­լո­րին
ազ­գա­նո­ւէր եւ գի­տա­կից գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
­Հո­գե­սուրճ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ:

Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն