­­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան
­­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան

­­Կի­րա­կի՝ 31 ­­Յու­լիս 2022-ին

­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին:
Ս­կիզբ պա­տա­րա­գի՝ ժա­մը 9:30-ին, հոգեհանգիստ՝ 10:30-ին:
­­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը յար­գե­լու՝ քա­ջա­րի հինգ հա­յոր­դի­նե­րու անձ­նա­զո­հու­թեան վեհ ա­րար­քը եւ ա­նոնց ան­մար յի­շա­տա­կը:

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. միու­թեան ­­Կեդր. վար­չու­թիւն