­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան
­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան
­Կի­րա­կի, 30 ­Յու­լիս 2023-ին, ­
Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝
սուրբ եւ անմահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին:
Ս­կիզբ պա­տա­րա­գի ժա­մը 9:30-ին, հո­գե­հան­գիստ՝ 10:30-ին:

­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր հայ­րե­նա­կից­ները յար­գե­լու
քա­ջա­րի հինգ հա­յոր­դի­նե­րու անձ­նա­զո­հու­թեան
վեհ ա­րար­քը եւ ա­նոնց ան­մար յի­շա­տա­կը:

Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏ. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐ. ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ