1988ի ­Հա­յաս­տա­նի Ս­պի­տակ քա­ղա­քը եւ շրջա­կայ­քի քա­ղաք­ներն ու գիւ­ղե­րը հա­րո­ւա­ծած ա­ղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու 30րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, Ուր­բաթ՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, կ­.ա. ժա­մը 11։40ին, Ա­թէն­քի ­Նա­յիա­տոն հրա­պա­րա­կին վրայ զե­տե­ղո­ւած խաչ­քա­րին առ­ջեւ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան հան­դի­սա­ւոր պաշ­տօն՝ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն ­Ֆա­տէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի։
­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նին հան­դի­սա­պե­տե­ցին յու­նա­հայ հա­մայն­քա­պետ­ներ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան` ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին, ­Յով­սէփ Թ.Ծ. Վրդ. ­Պէ­զա­զեան` հայ կա­թո­ղի­կէ ­Յու­նաս­տա­նի ա­ռաջ­նորդ եւ ­Յու­նաս­տա­նի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ­Վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան։ ­Ներ­կայ էին ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ան­դամ­ներ, Ազ­գա­յին ­Թե­մա­կան ­Ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պրն. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի քա­հա­նայ հայ­րեր, ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Հ. Կ. ­Խա­չի «­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» եւ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­ներ եւ նա­խակր­թա­րա­նի 5րդ­ եւ 6րդ ­դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ հայ­րե­նա­կից­ներ։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, զո­հե­րու յի­շա­տա­կին խաչ­քա­րին ա­ռաջ ծաղ­կեպ­սակ­ներ զե­տե­ղե­ցին Հ.Հ. պրն ­դես­պա­նը եւ հա­մայն­քա­պետ­նե­րը։
­Պատ­մու­թեան հա­մար հարկ է նշել, որ ­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժէն ա­ղի­տա­հար մեր ժո­ղո­վուր­դին օգ­նու­թեան փու­թա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի պե­տու­թեան եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դին առ ի ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն ­Հա­յաս­տա­նէն ա­ռա­քո­ւած հայ­կա­կան խաչ­քա­րը, յու­նա­հայ գա­ղու­թի ջան­քե­րով եւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ո­րո­շու­մով՝ Ա­թէն­քի ՆԱՅԻԱՏՈՆ հրա­պա­րա­կին վրայ զե­տե­ղո­ւած է 1996ին։

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ