«­Սան­տըր­լենտ»ի դէմ խա­ղին «­Ման­չես­թըր Եու­նայ­թըտ»ի կի­սա­պաշտ­պան ­Հեն­րիկ Մ­խի­թա­րեա­նի կօ­լը նկա­տո­ւած է «Փ­րե­միէր ­Լիկ»ի ­Դեկ­տեմ­բեր ամ­սուան լա­ւա­գոյն կօ­լը: Ըստ «­Տէյ­լի ­Մէյլ»ի՝ ­Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի ա­ւա­գը ստա­ցած է լա­ւա­գոյն կօ­լի մրցա­նա­կը։
­Յատ­կան­շա­կան քայ­լով մը, ­Հեն­րիկ Մ­խի­թա­րեան ­Դի­մա­տետ­րի իր է­ջին վրայ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նած է այս մրցա­նա­կին հա­մար՝ զայն կի­սե­լով քաղց­կե­ղէ տա­ռա­պող փոք­րի­կի մը հետ։ «­Պա­տիւ է ստա­նալ «Պ­րե­միէր ­Լի­գա»ի ամ­սո­ւան լա­ւա­գոյն կօ­լի մրցա­նա­կը: Ես ցան­կա­նում եմ այն կի­սել իմ թի­մի եւ «­Սան­դեր­լենդ»ի փոք­րիկ հե­րո­սի՝ Բ­րեդ­լի ­Լո­ւէ­րիի հետ, ով կօլ է խփել «­Չել­սի»ին: Ու­ժե՛ղ ե­ղիր, տղայ»,- գրած է Մ­խի­թա­րեան։ ­Քաղց­կե­ղով հի­ւանդ փոք­րի­կը «­Սան­տըր­լենտ»ի երկր­պա­գու է։

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըԿա­րօ ­Փայ­լա­ն
Յաջորդ յօդուածըNational Geographic