Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ
Կազմակերպութեամբ՝ Յունաստանի մօտ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպանութեան, Ատտիկէի մարզպետարանի
եւ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի

նախագահութեամբ՝
հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերու
Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում
Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ

Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2019, կէսօրէ ետք ժամը 16:30ին
Կը նախագահէ՝ ընկ. ՍԵԴՐԱԿ ԱՅՎԱԶԵԱՆ

Ողջոյնի խօսքեր՝
— Ատտիկէի Մարզպետարանի
— Նէա Զմիռնիի քաղաքապետ պրն. ՍԹԱՒՐՈՍ ԾՈՒԼԱՔԻՍԻ

Տեղի կ՚ունենայ դափնեպսակներու եւ
ծաղիկներու զետեղում Հայոց Ցեղասպանութեան
1.5 միլիոն զոհերու յիշատակին

Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ