Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում

Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ,
նախաձեռնութեամբ՝ Ատտիկէի մարզպետարանի,
նախագահութեամբ՝ հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերու
Երկուշաբթի, 24 Ապրիլ 2023,
կէսօրէ ետք ժամը 5-ին
Կը նախագահէ ընկ. Գէորգ Աւագեան
Ողջոյնի խօսք՝
Նէա Զմիռնիի քաղաքապետ պրն. Սթաւրոս Ծուլաքիս
Տեղի կ’ունենայ դափնեպսակներու եւ ծաղիկներու զետեղում
Հայոց ցեղասպանութեան 1,5 միլիոն զոհերու յիշատակին

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբ