Նախաձեռնութեամբ՝ Ատտիկէի մարզպետարանի Նախագահութեամբ՝ հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերու Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ

Շաբաթ, 16 Ապրիլ 2022կէսօրէ ետք ժամը 5ին

Կը նախագահէ
ընկ. Սերգօ Գափլանեան
Ողջոյնի խօսք՝ Նէա Զմիռնիի փոխ-քաղաքապետ
պրն. Վանկելիս Խաչատուրեան

Տեղի կ’ունենայ դափնեպսակներու եւ ծաղիկներու զետեղում
Հայոց Ցեղասպանութեան 1.5 միլիոն զոհերու յիշատակին

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբ

Բուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ դէպի
Նէա Զմիռնի, Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի
առջեւէն կէսօրուան ժամը 16:15-ին: