Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, ան­ցեալ ­Հինգ­շաբ­թի 14 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, հան­դի­պում կա­յա­ցաւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր եւ նախ­կին նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի հետ, Ա­թէն­քի կեդ­րո­նը տե­ղա­կա­յո­ւած իր գրա­սե­նեա­կէն ներս։
­Հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ըն­կեր­նե­րը պրն. ­Տեն­տիա­սին ներ­կա­յա­ցու­ցին հա­յու­թիւ­նը ընդ­հան­րա­պէս եւ յու­նա­հա­յու­թիւ­նը յատ­կա­պէս հե­տաքրք­րող հար­ցե­րը։ Զ­րոյց ծա­ւա­լե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի կա­պո­ւած բնա­գա­ւառ­նե­րուն շուրջ։ Ար­ծար­ծո­ւե­ցան Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի ներ­կայ հանգ­րո­ւա­նին, ինչ­պէս նաեւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­պաշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ու այդ երկ­րէն ներս մար­դոց ի­րա­ւունք­նե­րու լուրջ խախ­տում­նե­րու կա­պո­ւած հար­ցե­րը։ Պրն. ­Տեն­տիաս, որ հի­նէն ծա­նօթ է յու­նա­հա­յու­թեան եւ ազ­գա­յին ու միու­թե­նա­կան մեր կա­ռոյց­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան, նշեց, որ հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ յատ­կա­պէս յու­նա­հա­յու­թեան հետ իր խոր բա­րե­կա­մու­թիւ­նը կը բխի իր անձ­նա­կան հա­մո­զու­մէն ու փոր­ձա­ռու­թե­նէն եւ ջերմ իր զգա­ցում­նե­րը ու պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նեց հա­յու­թեան եւ ­Հայ ­Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։