Կիրակի, 2 Ապրիլ 2023, առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ 17:00,
InterContinental հիւրանոց
Պազարի հասոյթը կը տրամադրուի
Հ.Կ.Խաչի բարեսիրական եւ հայակրթական ծրագիրներուն:

Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախութեամբ կը սպասենք ձեզ եւ ձեր յոյն բարեկամները:

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութիւն