Հայ Կապոյտ Խաչի «Սիրոյ Պազար»
Կիրակի, 22 Մայիս 2022
առաւօտեան ժամը 11 մինչեւ 5
«Մանոս Լոիզոս» մշակութային կեդրոնէն ներս
(Միխանիքի Քալիէրյիա) Հասցէ՝ Թիվոն 243, Նիքէա

Պազարի այցելուներուն համար ապահովուած է
ձրի parking, կեդրոնի շրջափակէն ներս:
***
Պազարի հասոյթը կը տրամադրուի
Հ.Կ.Խաչի բարեսիրական
եւ հայակրթական ծրագիրներուն:

Սիրելի հայրենակիցներ,
ուրախութեամբ կը սպասենք ձեզ
եւ ձեր յոյն բարեկամները: