Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 7 Ապ­րիլ 2019ին,
InterContinental հիւրանոցի սրա­հին մէջ,
ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն մին­չեւ 5:

Պա­զա­րի հա­սոյ­թը կը տրա­մադ­րո­ւի Հ. Կ. Խա­չի
հա­յակր­թա­կան եւ բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­նե­րուն։

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի ըն­տա­նի­քին հա­մար
հա­սու­թա­բեր պա­զար մը ըլ­լա­լէ շատ ա­ւե­լին է ա­նի­կա:

Սի­րոյ եւ Նո­ւի­րա­բե­րու­մի Տօն է «­Սի­րոյ Պա­զա­րը»:

Սի­րե­լի հա­մա­կիր­ներ,
ձեր ներ­կա­յու­թեամբ միշտ կը սա­տա­րէք ա­նոր յա­ջո­ղու­թեան,
բարձր գնա­հա­տե­լով ձեռ­նար­կի նպա­տա­կին կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը:

Ան­գամ մը եւս ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րենք եւ կը սպա­սենք ձեզ
ու ձեր յոյն բա­րե­կամ­նե­րը մեր «­Սի­րոյ Պա­զար»ին:

ՀԱՅ ԿԱՊՈՅՏ ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ