­­Շա­բաթ 31.12.2022 — Երկր­պա­գու­թիւն ­Սուրբ ­Հա­ղոր­դու­թեան առ­ջեւ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20:30-ին:

­Կի­րա­կի 1.1.2023 — Տօն տնօրէնութեան ու անուանակոչութեան
Տ. Մ. Յիսուսի Քրիստոսի։ Համաշխարհային օր խաղաղութեան։
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ:
­Ժա­մը 13:00-ին տօ­նա­կան ճաշ ա­նօ­թե­ւան եղ­բայր­նե­րուն «ΚΙΒΩΤΟΣ» սրա­հին մէջ։
­Կա­ղանդ ­Պա­պան նո­ւէր­ներ պի­տի բաժ­նէ բո­լոր ներ­կա­նե­րուն։
Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին օգ­տա­կար դառ­նալ՝ ըլ­լայ ի­րենց ժա­մա­նա­կէն, ըլ­լայ պատ­րաստ կե­րա­կուր ղրկե­լով կամ ալ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն ձգե­լով կրնան դի­մել ե­կե­ղեց­ւոյ քար­տու­ղա­րու­թեան։

Ուր­բաթ 6.1.2023 — Տօն Աստուածայայտնութեան – Ջրօրհնէք
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ ա­պա ­Սուրբ Մկր­տու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ Ջ­րօրհ­նէք։

­Շա­բաթ 7.1.2023 — օր Մեռելոց
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հան­գիստ։